Lotus leaf bag/Túi lá sen

Lót vải và túi nhỏ ở trơng; dây kéo/Lining with cloth and small school bags; zipper..

Hướng dẫn sử dụng: Dựng sản phẩm trong đời sống hàng ngày, du lịch…; sử dụng được nhiều lần; Khi vải lót bị dơ có thể lộn phần vải và giặt với xà phòng, treo phơi khô dưới bóng râm; hạn chế tiếp xúc với nước phần lá sen khô/ Usage: For Use daily life, travelling …; use many times; When the lining is dirty, the fabric can be mixed and washed with soap, hang up to dry in the shade; limit water contact with dry lotus leaf.

Hướng dẫn bảo quản: bảo quản nơi khô thoán; độ ẩm <70%; nhiệt độ dưới 50 độ C; nếu bị ướt có thể phơi khô dưới bóng râm; nếu lá bị bong tróc có thể dùng keo 502 hoặc keo sữa dán lại. Insruction: Keep in dry places; humidity <70%; temperature below 50 degrees C; If it is wet, it can be dried under shade; If the leaves are peeled off, you can use glue 502  to fix.

Category: